🇸🇪 Registrera ditt Bönehus i Norden 7:14!

VILLKOR:

 1. Alla som är med i Norden 7:14 kan starta ett bönehus. 
 2. Det räcker med två eller tre bedjare (Matt 18:19-20). Bönehus kan vara hur stor som helst (t ex en församling eller flera församlingar som kommer tillsammans). 
 3. Samlas helst varje vecka, men minst varannan vecka.
 4. Be för de fem bönepunkterna i Norden 7:14 (se punkterna!) samt aktuella bönemännen som skickas ut.
 5. Vi uppmanar alla bedjare i bönehus att anmäla sig individuellt till Norden 7:14. (Om din grupp består av över 50 personer, var god kontakta oss här för ytterligare information.) 
Du som ledare i Bönehuset registrerar nedan:
 

🇳🇴 Registrer ditt Bønnehus i Norden 7:14
VILKÅR:
 1. Alle som er med i Norden 7:14 kan starte bønnehus. 
 2. Det holder med å være samlet to eller tre bedere (Matt 18:19-20). Men et Bønnehus kan også være stort (f.eks en menighet eller flere som samles). 
 3. At man samles hver uke, eller minst en gang annenhver uke.
 4. At man ber over de fem bønnepunktene i Norden 7:14 (se punktene) samt aktuelle bønne-emner som sendes ut.
 5. Vi oppmuntrer alle forbedere i Bønnehuset om å registrere seg individuelt til Norden 7:14. (Om din gruppe er over 50 personer, vennligst kontakt oss her for mer informasjon.)
Du som leder  Bønnehuset registrerer deg nedenfor:
 

🇬🇧 Register your Prayer House in Norden 7:14

REQUIREMENTS:

 1. Anyone who is part of Norden 7:14 can start a Prayer House.
 2. It is enough with two or three intercessors (Mt 18:19-20). But a Prayer House can also be large (for example, a church or several churches who gather together).
 3. Meet every week, at minimum every other week. 
 4. Pray for Norden 7:14's five prayer points (see prayer points), as well as current prayer subjects sent out to the network.
 5. We encourage all intercessors in the Prayer House to register individually in Norden 7:14. (If your group consists of more than 50 people, please contact us for more information.)
You as the Prayer House leader register below:
* indicates required
Ledarens (ditt) förnamn
Ledarens (ditt) efternamn
Postnummer för din ort där Bönegruppen befinner sig.
Mobil (valfritt)
Ungefärlig storlek på gruppen för närvarande