🇸🇪 Svenska:
Jag anmäler mig till Tiotusen Bedjare i Norden 7:14 och kommer att be minst 7 min varje dag för en förändring i Norden.

Våra fem målsättningar är:

 1. Ödmjukhet under Gud och hans Ord
 2. En mäktig böneväckelse med minst Tiotusen Bedjare.
 3. En radikal omvändelse bland kristna till att lyda Guds Ord.
 4. Genomgripande folkväckelser där många ur alla samhällsklasser blir frälsta.
 5. Gudfruktiga regeringar som står upp för familjen, fosterlandet och Israel.
Obs! När du går med kommer du att att få ett välkommenbrev till din epost. Om det inte hamnar i din inkorg, se efter om den hamnat bland din skräppost. Spara då avsändaradressen som "godkänd” och lägg till den i din adressbok. Om du inte hittar något välkommenbrev i din inkorg eller bland din skräppost, har du skrivit fel epostadress. Anmäl dig då igen med rätt epost!
 

🇳🇴 Norsk: 
Jeg registrerer meg til Titusen forbedere  i Norden 7:14 og vil be minst 7 minutter hver eneste dag for en forandring i Norden.

Våre fem målsettinger er:
 1. Ydmykhet innfor Gud og hans Ord.
 2. En mektig bønnevekkelse med minst Titusen forbedere.
 3. En radikal omvendelse blant kristne om å lyde Guds Ord.
 4. Gjennomgripende folkevekkelser der mange fra alle samfunnslag blir frelst
 5. Gudfryktige regjeringer som står opp for familien, fedrelandet og Israel.
*Obs! Når du registreres, mottar du et velkomstbrev på epost. Finner du ikke velkomstbrevet har det enten havnet i din søppelpost eller du har registrert feil epost adresse. Sjekk søppelpost. Finner du brevet der ta og lagre avsenders mailadresse i din adressebok på pc’n. Registrer deg på ny om du oppdager at du har opplyst om feil epostadresse.
 

🇬🇧 English:
I hereby register to be part of Ten Thousand Intercessors in Norden 7:14 and I will pray at least 7 min daily for a transformation of the Nordic countries.

Our five goals are:
 1. Humility before God and his Word.
 2. A powerful prayer revival with at least Ten Thousand Intercessors.
 3. Radical repentance among God's people to obey God's Word.
 4. A comprehensive revival where many from all walks of life are saved.
 5. God-fearing governments that take a stand for the family, the nation, and Israel.
Note! When you register, you will receive a welcome letter to your email. If it is not in your inbox, please check your junk mail. Make sure to mark our email as "approved" and save our email address to your address book. If you cannot find the welcome letter in your inbox or junk mail, you have registered the wrong email address. Please register again with the correct email address. 
* indicates required
Förnamn
Efternamn*
Epost*
Adress*